Čierny piatok v USA znamená vždy vysokú úroveň kultúry. Keď toto vidíte

, tak úplne chápete, prečo väčšina škôl v USA popiera evolúciu. Nevieme či sa smiať, alebo plakať.