VTIP: Ja to asi nespravím.

Policajti majú skúšku z matematiky. Jeden z nich vraví: “Ja to asi nespravím”.

“Ale prečo?”, pýta sa ho druhý “Vari nevieš sčitovať a odčitovať?”

“Veď práve. Nechápem , ako je to možné, že 5-7+2=0”

“Veď to je jednoduché. Ja ti to vysvetlím. V autobuse cestuje päť ľudí. Na zastávke sedem vystúpi, koľkí musia nastúpiť, aby tam nikto nebol?