VTIP: Príde do krčmy chlap s čiernou mačkou v náručí.

Objedná pohárik rumu a pohárik benzínu. Hodí do seba rum a benzín naleje do mačky.

Mačka začne lietať po krčme, až nakoniec padne na zem mŕtva.
Krčmár sa udivene pýta: “Čo sa jej stalo?”
A majiteľ hovorí: “No, čo ja viem, asi došiel benzín.”